Bénéficiez de la prime communale dans le périmètre du CQD MIDI

Bénéficiez de la prime communale dans le périmètre du CQD MIDI

La prime « énergie » communale !

La commune de Saint-Gilles octroie une prime complémentaire à la prime régionale « énergie » ou aux primes « RENOLUTION ».

Celle-ci est valable uniquement pour la réalisation de travaux d’isolation de toiture et de ventilation, dans un bien immeuble situé dans le périmètre du Contrat de quartier durable « MIDI ».

Intéressé(e) ?

Vous êtes dans le périmètre du CQD MIDI ?

Téléchargez le règlement de la prime communale.

Téléchargez le formulaire de demande.

Besoin d’aide  ?

Bénéficiez, jusqu’à la fin du Contrat de quartier durable Midi, de l’aide gratuite d’un conseiller rénovation/énergie du CAFA asbl dans les démarches de rénovation de votre logement :

 • Conseils et informations urbanistiques et techniques.
 • Audit énergétique, visite technique de votre bien.
 • Information, conseils et suivi de vos primes Renolution et primes communales.
 • Aide à l’obtention d’un prêt à la rénovation (Prêt Eco-Réno au Fond du logement).
 • Aide à l’introduction de documents administratifs.
 • Information sur la mise en location de votre logement par une Agence Immobilière Sociale et les avantages qu’elle comporte.

Plus d’info ?

CAFA : Laurent Vasteels
En semaine de 9h à 16h30
02/563.58.10
lvas@cpasstgilles.brussels

Lors des permanences
Le lundi de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous
CAFA : rue du Fort 25

www.cafa.be – 02/600.57.30

Plus d’info sur la revitalisation urbaine ?

quartiers1060.brussels

Geniet van de gemeentepremie voor uw energetische renovatiewerken !

De gemeente Sint Gillis verleent een extra regionale premie op de bestaande « energie premie » of « renolution ».

De premie is enkel geldig voor dakisolatie en ventilatie in een woning gelegen binnen de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract « ZUID ».

Geïnteresseerd ?

Uw woning bevindt zich in de perimeter van de DWC ZUID ?

Download het reglement voor de gemeentelijke premie.

Download het Aanvraagformulier.

Hebt u hulp nodig ?

Tot het einde van het Duurzaam Wijkcontract « ZUID »  kunt u gratis hulp krijgen van een renovati- en energieadviseur van de vzw CBVV bij de renovatie van uw woning :

 • Stedenbouwkundig en technisch advies en informatie.
 • Energie-audit, technisch bezoek van uw woning.
 • Informatie, advies en opvolging van uw Renolution premies en Gemeentelijke premies.
 • Hulp bij het verkrijgen van een renovatielening ( Eco-Reno lening bij het woningfonds).
 • Hulp bij het indienen van administratieve documenten.
 • Informatie over het verhuren van uw woning via een sociale huisvestingsmaatschappij en de voordelen hiervan.

Meer informatie ?

CBVV : Laurent Vasteels
Weekdagen van 9u tot 16u30
02/563.58.10
lvas@ocmwstgillis.brussels

Tijdens de kantooruren
Maandag van 13.30 tot 16.30 uur of op afspraak
CAFA : Fortstraat 25

www.cafa.be – 02/600.57.30

Meer informatie over stadsvernieuwing ?

wijken1060.brussels